Η επανάσταση της 4-D εκτύπωσης

Η 4D εκτύπωση, είναι ένας όρος που επινοήθηκε από τον Skylar Tibbits στο Ted Talk του 2013, προσδιόριζε τη δημιουργία υλικών που θα μπορούσαν να κατασκευάζονται και στη συνέχεια να αυτο-συναρμολογούνται σε μία δεύτερη προγραμματιζόμενη κατάσταση. Ο μετασχηματισμός θα μπορούσε να ελεγχθεί με τη χρήση έξυπνων υλικών, που αλλάζουν κατάσταση από μόνα τους σε μια προκαθορισμένη και προγραμματιζόμενη […]