Το αποτελεσματικό διαφημιστικό έντυπο: τι να προσέξετε

Σίγουρα ως επιχειρηματίες, θέλετε να χτίσετε σχέσεις, να μετατρέψετε τους ξένους σε πελάτες και στη συνέχεια σε υποστηρικτές και διαφημιστές σας και της επιχείρησής σας.