Σπάνιες Εκδόσεις​ στο Μουσείο Τυπογραφίας

Μια ιδιαίτερη έκθεση με σπάνιες εκδόσεις του 16ου – 19ου αιώνα Το μοναδικό στην Ελλάδα «Μουσείο Τυπογραφίας» Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη παρουσιάζει μια ιδιαίτερη έκθεση που αφορά σπάνιες εκδόσεις λατινικών, οδηγών καλλιγραφίας καθώς αρχαία ελληνικά κείμενα, γλωσσομάθειες και γραμματικές, επιστολογραφίες, βιβλία θρησκευτικού και φιλοσοφικού περιεχομένου, εκκλησιαστικό και κοσμικό δίκαιο.