Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της εκτύπωσης

Αφού μιλήσαμε ήδη για το εκτυπωτικό πιεστήριο 200 ετών με ατμοκίνητους κυλίνδρους, σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμη πιο μακρινό ταξίδι στην ιστορία της εκτύπωσης. Και, αν και ο Γερμανός χρυσοχόος Johannes Gutenberg θεωρείται εφευρέτης του εκτυπωτικού πιεστηρίου και η συμβολή του τον 15ο αιώνα στην τεχνολογία ήταν επαναστατική, αφού κατέστησε εφικτή την μαζική παραγωγή βιβλίων και […]